Todoesuno™ visioon & filosoofia

Todoesuno™ pakub spetsiifilise vaatenurga, uue nägemuse, kuidas tajuda elu ja maailma kahes aspektis: ettevõtlus ja inimese eluviis.

 

Todoesuno™ esitab nelja erineva visiooni omavahelist süsteemset asetust inimese elus, leidmaks viise kuidas ellu viia igat loomingulist tegevust.

 

Todoesuno™ on vaatenurga muutus ettevõtluses, mis väljub spetsialiseerumisest-tootlikkusest, konkureerivast tarbimise paradigmast, inimtegevuse süsteemsesse mõistmisse. Inimväärtused ettevõtluses kalduvad fokuseeruma kasumile, kapitalile ja rahavoole, jättes tahaplaanile sotsiaalsed ja keskkonnaalased eesmärgid. On levinud arusaam, et sotsiaalne vastutus on heategevusorganisatsiooni või avaliku sektori ettevõtmine, lahus äriettevõtluse võtmeprotsessidest, jättes need teisejärgulisteks prioriteetideks.

 

Todoesuno™ on uus elamise viis harmoonilise teadliku inimesena. Inimväärtused isiklikus elus ja eluviisis kalduvad fokuseeruma toretsevale edule, materiaalsetele asjadele, pealiskaudsele õnnelikkusele, jättes tahaplaanile teadlikkuse arendamise tähtsuse; vastutuse võtmise enda tegevuste eest igapäevases elus, vastutuse võtmise enda tõelise eesmärgi järgi elamise ja sügava õnnelikkuse eest, mõistes ühtsust kõigi ja kõigega.

Todoesuno™ Harmonious Human on elumuutev mõtteviis, erinev elu tunnetus inimese isiklikuks kasvuks ja arenguks.